Polityka Prywatności

      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.     Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://radlewska-nieruchomosci.pl/l (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 1.     Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSKA z siedzibą : Stanisława Leszczyńskiego 4/25 50-078 Wrocław NIP 8971602177. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stanisława Leszczyńskiego 4/25 50-078 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: agnieszka@radlewska-nieruchomosci.pl
 1.     Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych nieprowadzących lub prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie jako „Użytkownicy”.
 1.     Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 1.     Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 1.     Zgodnie z RODO, Użytkownikom przysługuje prawo do:

1)     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;

2)     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

3)     sprostowania danych osobowych;

4)     usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

5)     ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7)     przenoszenia danych osobowych;

8)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1.     Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
 1.     Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG na mocy odpowiednich instrumentów prawnych.
 1.   SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1.   Pliki cookie

Pliki cookie (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Użytkownik). Pliki cookie mogą być używane w celu: dostosowania treści strony internetowej do preferencji Użytkownika; optymalizacji korzystania z Serwisu Internetowego; tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania Użytkownika z Serwisu Internetowego. Na podstawie plików cookie nie następuje identyfikacja tożsamości Użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są przechowywane tymczasowo – pozostają w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub przeglądarki. Pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia Użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookie lub do momentu usunięcia pliku przez Użytkownika.

Pliki cookie, z których korzysta Serwis Internetowy, mogą być udostępnione innym podmiotom współpracującym z właścicielem Serwisu i reklamodawcom.

Szczegółowe informacje dot. plików cookie, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookie – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookie przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie.

 1.   Zamówienia w Sklepie Internetowym
 1.     Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia Użytkownika w naszym sklepie internetowym oraz, w przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta dla Użytkownika i zarządzania tym kontem. Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w celu badania satysfakcji klientów.
 2.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy  oraz – jeżeli zakładane jest konto Użytkownika – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz – w zakresie badania satysfakcji klientów – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3.     W przypadku składania zamówienia Użytkownik podaje:
 4. a)      imię i nazwisko, a w przypadku przedsiębiorców – również nazwę firmy;
 5. b)     adres e-mail;
 6. c)      nr telefonu;
 7. d)     adres zamawiającego oraz ewentualnie adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamawiającego;
 8. e)     w przypadku przedsiębiorców – numer NIP.

Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Użytkownika są: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 1.     Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
 2.     Na życzenie Użytkownika Administrator przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną informacje o dostępności produktów. Warunkiem przesłania takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz na przetwarzanie danych osobowych przez sklep Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK (Administratora). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.
 3.     Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych: operatorom pocztowym, firmom kurierskim, dostawcom i serwisantom usług IT, firmom księgowym.
 4.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.
 5.     Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
 1.   Formularz Kontaktowy
 1.     Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym.
 2.     Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie udzielona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3.     W formularzu kontaktowym Użytkownik podaje dane takie jak:
 4.     Imię lub nazwę;
 5.     adres e-mail.
 6.     Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych: dostawcom i serwisantom usług IT.
 7.     Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie tej wiadomości.
 8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi.

 

 1. Newsletter
 1.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania biuletynu informacyjnego (Newslettera), za pomocą którego przekazywane są informacje o najnowszych ofertach i promocjach sklepu.
 2.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3.     Przy zapisie do subskrypcji Newslettera Użytkownik podaje dane takie jak: adres e-mail.
 4.     Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców lub grupom odbiorców: firmom świadczącym usługi mailingowe, dostawcom i serwisantom usług IT.
 5.     Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link zawarty w otrzymanym Newsletterze lub poprzez przesłanie e-maila na adres: Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK.butik@gmail.com. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6.     Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 7.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania Newslettera.

 

 1.   Komentowanie wpisów na blogu
 1.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia komentarza na blogu.
 2.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na weryfikacji w zakresie tego kto umieszcza komentarze na blogu.
 3.     Przy umieszczaniu komentarza na blogu Użytkownik podaje dane takie jak:
 4.     Imię lub nazwę;
 5.     adres e-mail.
 6.     Dane osobowe podane w komentarzu mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych: dostawcom i serwisantom usług IT.
 7.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umieszczenia komentarza na blogu.

 

 

 

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK DOSTĘPNEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM radlewska-nieruchomosci.pl

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.radlewska-nieruchomosci.pl (“Sklep”), oraz zawierania umów sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie.
 2. Właścicielem i Administratorem witryny dostępnej pod adresem internetowym radlewska-nieruchomosci.pl jest Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSKA (dalej: “Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSKA”), z siedzibą w mieście Stanisława Leszczyńskiego 4/25 50-078 Wrocław
 3. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSKA z siedzibą : Stanisława Leszczyńskiego 4/25 50-078 Wrocław
 4. NIP 8971602177.
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („Towary” lub „Towar”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
 6. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 7. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 8. Towary w Sklepie są indywidualnie oznaczone. Jednocześnie, z uwagi na unikalną artystyczną technikę tworzenia Towarów, poszczególne egzemplarze mogą różnić się od siebie. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.
 9. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów, przy czym są zdjęciami rzeczywiście wykonanych egzemplarzy Towarów i winny być traktowne jako wzory Towarów podlegających zakupowi, z zastrzeżeniami zawartymi w ustępie poprzedzającym.
 10. Wszelkie zdjęcia Towarów oraz same Towary stanowią utwory podlegające ochronie 1 na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wobec czego niedopuszczalne jest wykorzystywanie tychże zdjęć w jakikolwiek sposób inny aniżeli dla celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSKA z siedzibą : Stanisława Leszczyńskiego 4/25 50-078 Wrocław
 2. NIP 8971602177. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz sprecyzowane. Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK  podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane właściwymi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych przekazanych w toku rejestracji.
 7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa; b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania; c) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej; d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla administratora Sklepu; e) korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego.

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. “Zakupy bez rejestracji”).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z ust. 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK  co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem.
 8. W momencie potwierdzenia złożenia zamówienia, zgodnie z pkt 6 powyżej, Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu, a także informacje o procedurze składania reklamacji oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu od Klienta.
 9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu w/w potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed 3 otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, możliwy jest również kontakt drogą telefoniczną, za potwierdzeniem mailowym.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Bluemedia lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

ZASADY DOSTAWY I ODBIORU TOWARÓW

 1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.
 2. Przewidywany czas dostawy do Klienta to 4 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ewentualnie kosztów przesyłki).
 3. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 4. W każdym przypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów do miejsca dostawy na terytorium Polski wynoszą 20,00 (słownie: dwadzieścia) złotych. Koszty wysyłki ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu Towaru.
 5. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami: a) Dostawa może być realizowana na terytorium państw Unii Europejskiej oraz pozostałych państw Świata na określonych warunkach dostawy. , 4
 6. Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5 powyżej stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami: a) Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy towarów, przy czym standardowo nie przekracza on 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. b) Koszt wysyłki towarów zgodny z załączonym na stronie sklepu kalkulatorem kosztów wysyłki. c) Dostawa towarów będzie realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, d) Zapłata za Towary może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych on-line, e) Koszty zwrotu Towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient, f) Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa członkowskiego Unii Europejskiej i pozostałe państwa świata, na zasadach określonych powyżej.

CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Informacja o cenie zakupu Towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 3. Klient uiszcza cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Blue Media przed dostawą. Brak otrzymania płatności na rachunek Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK  lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji możliwe jest powtórne złożenie zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu należności za towar.
 4. Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK   zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji 5 promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem w/w zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 5. W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi  liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7.  Dostępne formy płatności:
 1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro 
 2. Płatności online 
 3. Płatności mobilne BLIK  

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Towary oferowane w sklepie są artystycznymi wyrobami unikalnymi. Poszczególne egzemplarze mogą się między sobą różnić ze względu na stosowaną technikę I wykonania. Wspomniane różnice nie stanowią wady fizycznej Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 2. Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na podstawie art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. 3. Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK podejmuje wszelkie niezbędne działania, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres magazynu: Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK, ul Częstochowska 191, 62-800 KALISZ z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep radlewska-nieruchomosci.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od doręczenia przesyłki zawierającej reklamowany towar. 6. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego: a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo 6 b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z uzasadnieniem w zakresie niezasadności reklamacji.
 5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody. 9. Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: agnieszka@radlewska-nieruchomosci.pl

ZWROTY TOWARÓWODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: agnieszka@radlewska-nieruchomosci.pl
 4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza, do którego dostęp można uzyskać z wiadomości e-mail, przesłanej bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: agnieszka@radlewska-nieruchomosci.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK, ul Częstochowska 191, 62-800 KALISZ, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. 7
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracane Towary nie mogą, pod rygorem bezskuteczności odstąpienia od umowy, nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, w tym w szczególności zabrudzeń, zwłaszcza wynikających z użycia kosmetyków kolorowych (np: podkładu, pudru, szminki), a także zapakowane w oryginalne opakowanie oraz z nieuszkodzoną plombą z papierową metką.

INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną: a) Umożliwianie zawierania on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem, b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie, c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów.
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Towarów oferowanych przez sklep, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
 3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące: a) Dostęp do sieci Internet, b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne), c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK.butik@gmail.com. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 5. Polityka prywatności oraz polityka korzystania z plików cookies stanowią znajdują się na stronie internetowej Sklepu, tj. radlewska-nieruchomosci.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów. 5. Rądlewska Nieruchomości AGNIESZKA RĄDLEWSK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej. 6. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.